Narodowe Centrum Kultury
Międzymuzealna gra „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty”