Narodowe Centrum Kultury
„ Być Żydem i księdzem naraz” – na spotkanie z Dariuszem Rosiakiem, autorem książki „Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela” zaprasza Narodowe Centrum Kultury.