Narodowe Centrum Kultury
Zapraszamy na warsztaty dla najmłodszych pt. "Techniki pani grafiki" oraz "Gra - fika" - grafika i sztuka w przestrzeni publicznej dla seniorów.