Narodowe Centrum Kultury
  VIII edycja międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty”