Narodowe Centrum Kultury
9 grudnia 1948 roku Narody Zjednoczone jednogłośnie przyjęły Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Tym samym ludobójstwo stało się zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Na sali obrad w paryskim pałacu de Chaillot obecny był twórca pojęcia „ludobójstwo” i autor projektu konwencji, polski prawnik żydowskiego pochodzenia – Rafał Lemkin.

„Józef Panfil wpisuje się swą sztuką w tradycję europejskiego malarstwa pejzażowego, w którym dominuje postawa symbolistyczna, a natura traktowana jest jako zadana do odczytania tajemnica. Maluje niewielkie obrazy twierdząc, że „mały format to zwięzłość, ograniczenie się do tego co najistotniejsze. 

 Dowód na istnienie świata to także cichy sprzeciw wobec wrzasku wielkich płócien, typowych dla sztuki współczesnej”. Tworzy więc swoiste, malarskie haiku na cześć natury, tej południowej, rozsłonecznionej i tej polskiej, złamanej szarościami, na którą zawsze pada cień historii. Jego malarstwo to zarazem wielka szkoła pokory i empatii a także malarski dowód na realne istnienie piękna świata, piękna zakorzenionego w Transcendencji.”        

Łukasz Kossowski, kurator wystawy

 

Józef Panfil

Urodzony w 1958 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi.  Studia ukończył w łódzkiej Państwowej  Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). Dyplom uzyskał w 1984 roku w Pracowni Litografii pod kierunkiem Jerzego Grabowskiego. Brał udział w ponad stu pięćdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą. Laureat wielu konkursów malarskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1987r. W latach 2000-2010 był wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku.

 

 

wystawa

Malarstwo Józefa Panfila, czyli dowód na istnienie świata

 

Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury

Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

 

14 czerwca - 8 lipca 2018

wernisaż: czwartek, 14 czerwca 2018, godz. 18:00