Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

W ramach obchodów 40-lecia Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przewidziano szereg wydarzeń: trzy wystawy, konferencję międzynarodową, a także opracowanie wydawnictw: monografii i katalogów wystaw. 

Jedna z wystaw prezentowana jest w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Ekspozycja zatytułowana „Miejsce artysty” pokazuje prace: malarzy i rzeźbiarzy, którzy związali się z Wydziałem przez swoją działalność pedagogiczną. Problemowo ekspozycja odnosi się do „miejsca artysty”, nie tylko w kontekście uczelni, wydziału, ale w kontekście sztuk wizualnych, sztuki, edukacji artystycznej.

Wydział Wzornictwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych powstał w 1977 roku na bazie prowadzonych przez Jerzego Sołtana Zakładów Artystyczno-Badawczych. Zakłady były miejscem, w którym artyści współpracowali ściśle z projektantami przy każdym projekcie,
a rzeźbiarz czy malarz pełnił w nich równie ważną rolę jak inżynier. Późniejszy program dydaktyczny Wydziału współkształtowany przez Jacka Sempolińskiego nadał malarstwu i rzeźbie bardziej autonomiczną rolę, podkreślając jej dopełniający charakter wobec nauczanych
na Wydziale zagadnień projektowych. Tytułowe „miejsce artysty”, pojawiające się w koncepcji ekspozycji w Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury, odnosi się do często powracającego pytania o rolę sztuk wizualnych w dydaktyce projektowej: znaczenia warsztatu artystycznego w edukacji przyszłych projektantów czy roli, jaką sztuka może pełnić w takim środowisku.

Poprzez obrazy, rzeźby, instalacje i filmy zgromadzone na wystawie przybliżamy twórczość artystów związanych z Wydziałem dziś i w przeszłości. W ich pracach przejawiają się różne postawy twórcze i zainteresowania, wspólne pozostaje jedno miejsce ich działalności. 

Na wystawie w Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury prezentujemy artystów: Andrzej Bieńkowski, Mikołaj Chylak, Jan Dziędziora, Wiktor Gutt, Krystian Jarnuszkiewicz, Cezary Koczwarski, Łukasz Korolkiewicz, Grzegorz Kowalski, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozakiewicz, Jerzy Mizera, Włodzimierz Pawlak, Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, Marek Sarełło, Jacek Sempoliński, Ewa Maria Śmigielska.

Więcej informacji o obchodach i pozostałych wydarzeniach tutaj 

Kuratorka: Aleksandra Kędziorek
Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Współpraca ze strony Narodowego Centrum Kultury: dr Anna Rudek-Śmiechowska
Aranżacja i koordynacja wystawy: Maciej Stefański

Wystawa: Miejsce artysty
14.05–10.06.2018
Wernisaż: 14 maja (poniedziałek), godz. 18.00