Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

OJCOWIZNA. zeNONA cyplik-olejniczak

Figura ojca jest ważnym elementem polskiej kultury, z jakiegoś względu drugoplanowym. Ojciec to na ogół przedwcześnie zmarły żołnierz, Polak, patriota. Po jego śmierci pozostają bolesne rocznice i kilka fotografii.

Wystawa „Ojcowizna” zeNONY cyplik-olejniczak jest rodzajem lamentacji po ojcu, który pozostawia pustkę. Jest również refleksją nad konsekwencją jego wyborów i decyzji, pozostawioną po sobie miłością, wpływem na kształtowanie się wrażliwości dziecka. Lamentacja zeNONY nie jest tyle czasem żałoby, co refrenem egzystencji, losu, tatuażem serca. „Ojcowizna” stawia też pytanie o spuściznę pamięci zbiorowej, o jej początek w indywidualnym losie, na tyle powszechnym, zuniwersalizowanym, że stanowiącym podstawę współczesnej kultury.

zeNONA cyplik – olejniczak, studiowała w PWSSP w Poznaniu uzyskując dyplom z malarstwa u prof. Zdzisława Kępińskiego, z litografii u prof. Lucjana Mianowskiego i drzeworytu u prof. Zbigniewa Lutomskiego. Zajmuje się malarstwem, grafiką, działaniami plastycznymi (obiekty, instalacje, happeningi). Miała 23 wystawy indywidualne i brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Uznana i nagradzana, m.in. stypendystka Ministra Kultury (1991, 2013, 2017). Publikuje wiersze, opowiadania i eseje o sztuce w ogólnopolskich pismach literacko-artystycznych, regionalnych oraz w katalogach artystów do wystaw. Pisze scenariusze filmowe i realizuje autorskie filmy.

Ojcowizna. zeNONA cyplik-olejniczak
27 marca – 15 kwietnia 2018 
Wernisaż: 27 marca 2018, g. 18:00
Organizator: Narodowe Centrum Kultury