Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

SKUTECZNA PROMOCJA PROJEKTÓW KULTURALNYCH. WYKORZYSTANIE REPOZYTORIÓW POPROJEKTOWYCH.

Zapraszamy do udziału w ostatnim szkoleniu jednodniowym, które odbywa się w ramach cyklu poświęconemu promocji projektów kulturalnych.
W tym roku zaproponowaliśmy Państwu udział w czterech szkoleniach dotyczących tematu promocji, ale w różnych jego aspektach:

•    28 marca - Przegląd narzędzi internetowych
•    24 kwietnia - Drukowane materiały informacyjne i reklamowe
•    11 września - Współpraca instytucji kultury z mediami
•    18 września - Wykorzystanie repozytoriów poprojektowych

Szkolenia stanowią spójny cykl, jednak udział we wszystkich szkoleniach nie jest obligatoryjny - możliwe jest uczestnictwo w pojedynczych spotkaniach.
Rekrutacja na każde szkolenie prowadzona jest oddzielnie.
Koszt każdego ze szkoleń w cyklu wynosi 100 zł netto + 23% VAT (brutto: 123,00 zł).

Dla kogo jest to szkolenie:
•    pracownicy instytucji kultury
•    pracownicy wydziałów kultury i promocji jednostek samorządu terytorialnego
•    animatorzy kultury organizujący projekty kulturalne i społeczno-kulturalne oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej
•    pracownicy bądź członkowie organizacji pozarządowych mających w statucie uwzględnione cele i sposoby ich realizacji dotyczące     działań kulturalnych bądź edukacji artystycznej

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji potrzebnych do wykorzystywania materiałów poprojektowych w promocji projektów kulturalnych i instytucji.
W czasie spotkania wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi zagadnieniami:
- jak i dlaczego promować efekty projektu po jego zakończeniu? Planowanie strategii promocji projektu i wykorzystania w niej dokumentacji (łącznie z promocją efektów projektu), bazy danych, raporty prasowe;
- w jakiej formule i dlaczego warto udostępniać materiały, które powstały podczas realizacji projektów?
- remiks, recykling, inspiracja, re-use - panowanie strategii promocji oraz programu merytorycznego instytucji w oparciu o zasoby/historię i artefakty/repozytoria minionych projektów;
- długość i jakość życia internetowych stron/profili poprojektowych;
- wykorzystywanie dokumentacji zgodnie z prawem;
- wykorzystywanie historii relacji w budowaniu efektywnej relacji ze sponsorami – perspektywa fundraisingowa;
- animowanie i udostępnianie zbiorów cyfrowych publiczności;
- archiwizacja treści publikowanych przez instytucję w mediach społecznościowych;
- sposoby na zwiększenie dostępności materiałów poprojektowych.

Metody i narzędzia:
Prezentacja multimedialna, Case study – studium przypadku, flipchart, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne.
Termin: 18 września
Godziny: 9.00 - 16.00
Miejsce szkolenia: Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Prowadzący: Joanna Tabaka, Marcin Wilkowski
Ilość miejsc: 15
Rekrutacja: kolejność zgłoszeń jest jedynym kryterium naboru.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY, który dostępny będzie w dniach 23 sierpnia - 4 września 2017 r.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 5 września (wtorek).
Koszt:
100,00 PLN + 23% VAT (brutto: 123,00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, zimnego przekąsek podczas zajęć, materiałów szkoleniowych.
Wpłaty:
Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatorkę szkolenia.
Kontakt: Paulina Kobza-Prot, pkobza@nck.pl, (+48 22) 350 95 44