Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

SKUTECZNA PROMOCJA PROJEKTÓW KULTURALNYCH. WYKORZYSTANIE REPOZYTORIÓW POPROJEKTOWYCH.

Zapraszamy do udziału w ostatnim szkoleniu jednodniowym, które odbywa się w ramach cyklu poświęconemu promocji projektów kulturalnych.
W tym roku zaproponowaliśmy Państwu udział w czterech szkoleniach dotyczących tematu promocji, ale w różnych jego aspektach:

•    28 marca - Przegląd narzędzi internetowych
•    24 kwietnia - Drukowane materiały informacyjne i reklamowe
•    11 września - Współpraca instytucji kultury z mediami
•    18 września - Wykorzystanie repozytoriów poprojektowych

Szkolenia stanowią spójny cykl, jednak udział we wszystkich szkoleniach nie jest obligatoryjny - możliwe jest uczestnictwo w pojedynczych spotkaniach.
Rekrutacja na każde szkolenie prowadzona jest oddzielnie.
Koszt każdego ze szkoleń w cyklu wynosi 100 zł netto + 23% VAT (brutto: 123,00 zł).

Dla kogo jest to szkolenie:
•    pracownicy instytucji kultury
•    pracownicy wydziałów kultury i promocji jednostek samorządu terytorialnego
•    animatorzy kultury organizujący projekty kulturalne i społeczno-kulturalne oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej
•    pracownicy bądź członkowie organizacji pozarządowych mających w statucie uwzględnione cele i sposoby ich realizacji dotyczące     działań kulturalnych bądź edukacji artystycznej

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji potrzebnych do wykorzystywania materiałów poprojektowych w promocji projektów kulturalnych i instytucji.
W czasie spotkania wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi zagadnieniami:
- jak i dlaczego promować efekty projektu po jego zakończeniu? Planowanie strategii promocji projektu i wykorzystania w niej dokumentacji (łącznie z promocją efektów projektu), bazy danych, raporty prasowe;
- w jakiej formule i dlaczego warto udostępniać materiały, które powstały podczas realizacji projektów?
- remiks, recykling, inspiracja, re-use - panowanie strategii promocji oraz programu merytorycznego instytucji w oparciu o zasoby/historię i artefakty/repozytoria minionych projektów;
- długość i jakość życia internetowych stron/profili poprojektowych;
- wykorzystywanie dokumentacji zgodnie z prawem;
- wykorzystywanie historii relacji w budowaniu efektywnej relacji ze sponsorami – perspektywa fundraisingowa;
- animowanie i udostępnianie zbiorów cyfrowych publiczności;
- archiwizacja treści publikowanych przez instytucję w mediach społecznościowych;
- sposoby na zwiększenie dostępności materiałów poprojektowych.

Metody i narzędzia:
Prezentacja multimedialna, Case study – studium przypadku, flipchart, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne.
Termin: 18 września
Godziny: 9.00 - 16.00
Miejsce szkolenia: Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Prowadzący: Joanna Tabaka, Marcin Wilkowski
Ilość miejsc: 15
Rekrutacja: kolejność zgłoszeń jest jedynym kryterium naboru.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY, który dostępny będzie w dniach 23 sierpnia - 4 września 2017 r.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 5 września (wtorek).
Koszt:
100,00 PLN + 23% VAT (brutto: 123,00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, zimnego przekąsek podczas zajęć, materiałów szkoleniowych.
Wpłaty:
Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatorkę szkolenia.
Kontakt: Paulina Kobza-Prot, pkobza@nck.pl, (+48 22) 350 95 44