Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

Wystawa "Wesele w Warszawie" związana jest z tegoroczną edycją Narodowego Czytania, planowaną na 2 września 2017 roku. Tym razem w ramach wydarzenia przypominane będzie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Ekspozycja w Galerii Kordegarda wskrzesza najważniejsze wystawienia dramatu w teatrach warszawskich w minionym stuleciu – począwszy od powstałych po rewolucji z 1905 roku (z licznymi ingerencjami rosyjskiej cenzury), do inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym z 2000 roku.

Przedstawienia "Wesela", ale też różne momenty z dwudziestowiecznych dziejów Polski znajdujące w nich odzwierciedlenie, ewokowane będą poprzez zachowane egzemplarze z tekstem sztuki, projekty scenograficzne, kostiumy, afisze, programy i fotografie.

Punktem wyjścia ekspozycji opartej na retrospekcji jest inscenizacja "Wesela" przygotowana przez Jerzego Grzegorzewskiego w 2000 roku w Teatrze Narodowym. Zamykające akt I zapraszanie Chochoła wyreżyserował bowiem Grzegorzewski jako seans spirytystyczny. Wystawa będzie przywoływać nieżyjących już wybitnych aktorów, reżyserów czy scenografów, dzięki którym na scenach warszawskich grane było "Wesele", a zarazem uprzytamniać jaką rolę spełniał ów dramat w historii polskiego teatru i całej wspólnoty narodowej.  

„<Wesele> jest zgodnie uznawane za najwybitniejszy polski dramat powstały w dwudziestym wieku. Jego wystawienia nie sposób rozpatrywać jedynie w kategoriach estetycznych, bo nabierały znaczenia politycznego, odzwierciedlały dążenia niepodległościowe albo społeczne konflikty. Przynajmniej w kilku momentach narodowej historii spektakle "Wesela" wyrażały zbiorowe emocje, przełamywały stan niemocy albo stanowiły przestrogę przed zmarnowaniem szans. Na pewno jest "Wesele" nadal jednym z najsilniejszych elementów rodzimej tradycji teatralnej, łączącym już kilka generacji aktorów, reżyserów  i scenografów oraz źródłem inspiracji dla nich. A ponadto traktowane jest jako sprawdzian umiejętności zespołów aktorskich” – wyjaśnia znaczenie "Wesela" dla polskiego teatru kurator wystawy Rafał Węgrzyniak.

"Wesele", to dramat Stanisława Wyspiańskiego inspirowany prawdziwym wydarzeniem – weselem poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się we wsi Bronowice (niedaleko Krakowa), 20 listopada 1900 roku. Dramat wystawiony został po raz pierwszy 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W Warszawie pokazywany był na deskach teatrów 16 razy. Doczekał się ekranizacji, którą zrealizował w 1972 roku Andrzej Wajda (co ciekawe inscenizację filmowano w Warszawie i okolicach).

"Wesele w Warszawie"

31 sierpnia – 12 września 2017

Wernisaż 31 sierpnia 2017 r., g. 18:00

 

Kurator: Rafał Węgrzyniak

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Fotografia: zbiory Instytutu Teatralnego w Warszawie.

 

Partnerzy: Muzeum Teatralne w Warszawie, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Polski

w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Instytut Teatralny w Warszawie.