Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Wystawa "Wesele w Warszawie" związana jest z tegoroczną edycją Narodowego Czytania, planowaną na 2 września 2017 roku. Tym razem w ramach wydarzenia przypominane będzie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Ekspozycja w Galerii Kordegarda wskrzesza najważniejsze wystawienia dramatu w teatrach warszawskich w minionym stuleciu – począwszy od powstałych po rewolucji z 1905 roku (z licznymi ingerencjami rosyjskiej cenzury), do inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym z 2000 roku.

Przedstawienia "Wesela", ale też różne momenty z dwudziestowiecznych dziejów Polski znajdujące w nich odzwierciedlenie, ewokowane będą poprzez zachowane egzemplarze z tekstem sztuki, projekty scenograficzne, kostiumy, afisze, programy i fotografie.

Punktem wyjścia ekspozycji opartej na retrospekcji jest inscenizacja "Wesela" przygotowana przez Jerzego Grzegorzewskiego w 2000 roku w Teatrze Narodowym. Zamykające akt I zapraszanie Chochoła wyreżyserował bowiem Grzegorzewski jako seans spirytystyczny. Wystawa będzie przywoływać nieżyjących już wybitnych aktorów, reżyserów czy scenografów, dzięki którym na scenach warszawskich grane było "Wesele", a zarazem uprzytamniać jaką rolę spełniał ów dramat w historii polskiego teatru i całej wspólnoty narodowej.  

„<Wesele> jest zgodnie uznawane za najwybitniejszy polski dramat powstały w dwudziestym wieku. Jego wystawienia nie sposób rozpatrywać jedynie w kategoriach estetycznych, bo nabierały znaczenia politycznego, odzwierciedlały dążenia niepodległościowe albo społeczne konflikty. Przynajmniej w kilku momentach narodowej historii spektakle "Wesela" wyrażały zbiorowe emocje, przełamywały stan niemocy albo stanowiły przestrogę przed zmarnowaniem szans. Na pewno jest "Wesele" nadal jednym z najsilniejszych elementów rodzimej tradycji teatralnej, łączącym już kilka generacji aktorów, reżyserów  i scenografów oraz źródłem inspiracji dla nich. A ponadto traktowane jest jako sprawdzian umiejętności zespołów aktorskich” – wyjaśnia znaczenie "Wesela" dla polskiego teatru kurator wystawy Rafał Węgrzyniak.

"Wesele", to dramat Stanisława Wyspiańskiego inspirowany prawdziwym wydarzeniem – weselem poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się we wsi Bronowice (niedaleko Krakowa), 20 listopada 1900 roku. Dramat wystawiony został po raz pierwszy 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W Warszawie pokazywany był na deskach teatrów 16 razy. Doczekał się ekranizacji, którą zrealizował w 1972 roku Andrzej Wajda (co ciekawe inscenizację filmowano w Warszawie i okolicach).

"Wesele w Warszawie"

31 sierpnia – 12 września 2017

Wernisaż 31 sierpnia 2017 r., g. 18:00

 

Kurator: Rafał Węgrzyniak

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Fotografia: zbiory Instytutu Teatralnego w Warszawie.

 

Partnerzy: Muzeum Teatralne w Warszawie, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Polski

w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Instytut Teatralny w Warszawie.