Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

Jacek Sienicki. Malarstwo. Prace wybrane.

Czas trwania: 7.06-2.07.2017 r.

Jacek Sienicki. Malarstwo. Prace wybrane.

Czas trwania: 7.06-2.07.2017 r.
Wernisaż: 7.06.2017, g. 18:00

Jacek Sienicki (1928-2000) – malarz, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (uczeń Artura Nachta-Samborskiego). Debiutował w 1955 roku podczas Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale. W latach 80. aktywnie uczestniczył w ruchu kultury niezależnej. Laureat Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida (1975), Nagrody im. Jana Cybisa (1983) – którą otrzymał w nieoficjalnym obiegu oraz Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1993).

„Najchętniej grupował obrazy w kontynuowane przez dziesiątki lat serie poświęcone kluczowym zagadnieniom, którymi były dlań: miasto (Warszawa), martwa natura, samotna roślina (najczęściej bezlistny krzak lub więdnący kwiat), wnętrze pracowni, postać ludzka. […] Człowieka ukazywał w lapidarnych skrótach - głowę, pojedynczą postać - jako najczęściej anonimowego, samotnego, bezbronnego, zmarginalizowanego, pozbawionego dostępu do świata dóbr i szczęśliwości, zawieszonego w próżni, w bezczasie i bezprzestrzeni. Inne kompozycje ograniczał do kilku zwyczajnych przedmiotów, ale nie pozbawiał przez to silnego wewnętrznego napięcia oraz indywidualnego tonu” – pisała historyk sztuki dr Małgorzata Kitowska-Łysiak (culture.pl, 2004).

Wystawa w Galerii Kordegarda prezentuje dwadzieścia, dotąd niepokazywanych prac artysty. Nasycone czerwienią wnętrza, przedmioty, tła ukazują zupełnie nietypową dla artysty formę ekspresji twórczej. Jak wspomina w tekście dotyczącym wystawy dr Maciej Zdanowicz dzieła te, są „świadectwem otwarcia na nowe doświadczenie, rozszerzenia własnych granic […] emanują odważnymi i zdecydowanymi zestawieniami barwnymi, uderzają czystością i soczystością czerwieni”.

Sam artysta mówił o twórczości własnej – „Czuję się bardzo związany z naturą, coraz lepiej umiem z nią współpracować. Jeden z moich kolegów nazwał moją pracę portretowaniem przedmiotów. Portretuję wnętrza pracowni i portretuję siebie, portretuję kwiaty, wszystkie te rzeczy, które maluję, w bardzo bliskim związku z naturą […]. Oczywiście mam też nadzieję, że przede wszystkim portretuję siebie. Nadaję piętno obrazowi, piętno wynikające ze mnie. Z całego mojego życiorysu, moich chorób, przeżyć, radości i smutków. To piętno istnieje w każdym obrazie. Najwięcej go w pracy udanej” [Jacek Sienicki. Obrazy i prace na papierze, Herzyk Gallery, Kraków 2009].

Kurator: Wanda Sienicka
Organizator: Narodowe Centrum Kultury