Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Jacek Sienicki. Malarstwo. Prace wybrane.

Czas trwania: 7.06-2.07.2017 r.

Jacek Sienicki. Malarstwo. Prace wybrane.

Czas trwania: 7.06-2.07.2017 r.
Wernisaż: 7.06.2017, g. 18:00

Jacek Sienicki (1928-2000) – malarz, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (uczeń Artura Nachta-Samborskiego). Debiutował w 1955 roku podczas Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale. W latach 80. aktywnie uczestniczył w ruchu kultury niezależnej. Laureat Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida (1975), Nagrody im. Jana Cybisa (1983) – którą otrzymał w nieoficjalnym obiegu oraz Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1993).

„Najchętniej grupował obrazy w kontynuowane przez dziesiątki lat serie poświęcone kluczowym zagadnieniom, którymi były dlań: miasto (Warszawa), martwa natura, samotna roślina (najczęściej bezlistny krzak lub więdnący kwiat), wnętrze pracowni, postać ludzka. […] Człowieka ukazywał w lapidarnych skrótach - głowę, pojedynczą postać - jako najczęściej anonimowego, samotnego, bezbronnego, zmarginalizowanego, pozbawionego dostępu do świata dóbr i szczęśliwości, zawieszonego w próżni, w bezczasie i bezprzestrzeni. Inne kompozycje ograniczał do kilku zwyczajnych przedmiotów, ale nie pozbawiał przez to silnego wewnętrznego napięcia oraz indywidualnego tonu” – pisała historyk sztuki dr Małgorzata Kitowska-Łysiak (culture.pl, 2004).

Wystawa w Galerii Kordegarda prezentuje dwadzieścia, dotąd niepokazywanych prac artysty. Nasycone czerwienią wnętrza, przedmioty, tła ukazują zupełnie nietypową dla artysty formę ekspresji twórczej. Jak wspomina w tekście dotyczącym wystawy dr Maciej Zdanowicz dzieła te, są „świadectwem otwarcia na nowe doświadczenie, rozszerzenia własnych granic […] emanują odważnymi i zdecydowanymi zestawieniami barwnymi, uderzają czystością i soczystością czerwieni”.

Sam artysta mówił o twórczości własnej – „Czuję się bardzo związany z naturą, coraz lepiej umiem z nią współpracować. Jeden z moich kolegów nazwał moją pracę portretowaniem przedmiotów. Portretuję wnętrza pracowni i portretuję siebie, portretuję kwiaty, wszystkie te rzeczy, które maluję, w bardzo bliskim związku z naturą […]. Oczywiście mam też nadzieję, że przede wszystkim portretuję siebie. Nadaję piętno obrazowi, piętno wynikające ze mnie. Z całego mojego życiorysu, moich chorób, przeżyć, radości i smutków. To piętno istnieje w każdym obrazie. Najwięcej go w pracy udanej” [Jacek Sienicki. Obrazy i prace na papierze, Herzyk Gallery, Kraków 2009].

Kurator: Wanda Sienicka
Organizator: Narodowe Centrum Kultury