Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

30 listopada o godzinie 17:30 zapraszamy na spotkanie wokół książki dr. Joanny Dziadowiec

Narodowe Centrum Kultury serdecznie zaprasza do Galerii Kordegarda na spotkanie wokół książki dr Joanny Dziadowiec "FESTUM FOLKLORICUM. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych".

Spotkanie będzie miało charakter szerszej dyskusji panelowej wokół współczesnego międzykulturowego folklorystycznego świata festiwalowego (zarówno jego wymiaru instytucjonalnego, jak i tego mniej formalnego).

W dyskusji poza autorką udział wezmą:

  • prof. UW dr hab. Barbara Fatyga: kulturoznawca, socjolog młodzieży, antropolog kultury, prezes Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza w Warszawie, autorka ok. 200 publikacji naukowych
  • prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek: socjolog, antropolog społeczny, profesor w Collegium Civitas, autorka podręcznika antropologii „Świat człowieka – świat kultury” oraz licznych książek i artykułów poświęconych problematyce etniczności, migracji i tożsamości

Spotkanie poprowadzi Maria Baliszewska: etnomuzykolog, dziennikarz Polskiego Radia, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej, autorka niezliczonej ilości audycji o tematyce ludowej.

"Festum Folkloricum" jest podsumowaniem wieloletnich badań terenowych autorki przeprowadzonych w latach 2006-2011 wśród uczestników 37 europejskich festiwali folklorystycznych i folkowych (12 krajów). Głównym celem książki było zbadanie na ile specyficzne, z jednej strony wyreżyserowane, z drugiej odrealnione, świąteczne i zrytualizowane międzykulturowe praktyki folklorystyczne mogą stanowić interakcyjną odpowiedź na wyobcowanie i bierność człowieka we współczesnym świecie. 

Joanna Dziadowiec jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Wykładowca akademicki w Instytucie Kultury (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Badacz, ekspert Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza w Warszawie, animator i menadżer kultury w Agencji Eventowej “TatraGroup” z Zakopanego.