Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

 Uczestnik Programu Stypendialnego Gaude Polonia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku.

 Petro Smetana, malarz ur. 1985 w Samborze, studiował Projektowanie na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Leśnictwa, dyplom obronił w 2008 roku.

Brał udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą.
Mieszka i pracuje we Lwowie.
Uczestnik Programu Stypendialnego Gaude Polonia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. W okresie półrocznego pobytu stypendialnego pracował pod opieką prof. Andrzeja Zięblińskiego wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; cykl obrazów powstałych podczas pobytu stypendialnego prezentował w Pałacu Sztuki w Krakowie. W warszawskiej Kordegardzie pokaże jego fragment.

Program stypendialny Gaude Polonia przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a jej bliskimi Sąsiadami. Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką artystyczną uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej. O półroczne stypendium mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/ przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka sztuki, teatru i filmu.
Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Kultury.


Otwarcie wystawy 12 lipca o godz. 18.00
Wystawa potrwa do 20 lipca.