Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

Autor zdjęć: Justyna Kadłubiska-Duthel

Autor zdjęć: Justyna Kadłubiska-Duthel

Autor zdjęć: Justyna Kadłubiska-Duthel

Autor zdjęć: Justyna Kadłubiska-Duthel

Wystawa malarstwa pt.: ,,CAMINO".

„Obrazom i wierszom zdarza się czasem żyć
jak tajemnicom stworzonym przez nas
ktoś je ujawnia Obnaża kolor Uwalnia dźwięk”
 

 Roman Śliwonik

(z utworu: „Gest  albo To Co Dostrzegłem w Obrazach Marii Wollenberg-Kluza”)

 

 Galeria Kordegarda działająca przy Narodowym Centrum Kultury ma przyjemność zaprosić Państwa na wystawę Jubileuszową malarstwa Marii Wollenberg- Kluza pt.: „CAMINO”.
Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się 26 października 2015 roku, w godzinach 18.00-20.00.
Wystawa będzie otwarta dla gości od 27 października do 8 listopada, od wtorku do niedzieli, w godzinach 11.00-19.00.

Z okazji 70 rocznicy urodzin pokazane zostaną prace z najnowszego cyklu dotyczące problematyki relacji między człowiekiem a miastem, pt. „Ludzie w mieście”. Przypomnimy też dwa obrazy z cyklu „SALIGIA-Siedem grzechów głównych”.

Tytuł wystawy („droga”) nie tylko nawiązuje do prezentowanego cyklu, ale również, w kontekście jubileuszu sprzyja refleksji o drodze twórczej Malarki. Wystawa ta jest swoistym podsumowaniem doświadczeń artystycznych Artystki.

 

Malarstwo Marii Wollenberg-Kluzy przenika wiele form wyrazu artystycznego: muzyka, poezja, filozofia, teatr, czy taniec, przez co nazwane zostało malarstwem refleksyjnym. Nurt ten, którego prekursorką jest Artystka wywodzi się z preromantyzmu, symbolizmu i koloryzmu polskiego.

W swoich pracach Maria Wollenberg-Kluza podejmuje tematy ludzkiego życia, są to obrazy zmuszające do przemyśleń, metaforyczne. Kolorystyka stanowi główny akcent jej twórczości. Tonacje zmieniają się w zależności od tematyki cyklu, kolor sugeruje interpretację i decyduje o wyrazie dzieła. Artystka stara się skłaniać odbiorcę do osobistych refleksji, kładąc przez to nacisk na silną ekspresję i emocjonalność swoich prac.

 Maria Wollenberg-Kluza (urodzona w 1945 roku w Puławach), malarka. Na swoim koncie ma około 140 wystaw indywidualnych. W jej twórczości najczęściej pojawiają się monotematyczne cykle, m.in.:

„Ludzie w mieście”, „Impresje poetyckie - Obrazy z Norwida”, „Gra wyobraźni”, „Impresje z Hiszpanii”, „Pejzaże polskie”, „Zwierzenia matki”, „SALIGIA - siedem grzechów głównych”, „On i Ona”, „Ver sacrum”, „Obrazy z Turcji”, „Rozmyślania i modlitwy”, „Chopin w malarstwie i motywy muzyczne”, „Paderewski i dawna muzyka polska” etc. Interesuje się również tematyką sakralną. Jest autorką wizerunku Matki Bożej  oraz obrazów o tematyce związanej z objawieniami w Sanktuarium na warszawskich Siekierkach.

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest prekursorką malarstwa refleksyjnego. Malarstwo to koresponduje i nawiązuje do współczesnej literatury oraz filozofii. Jej prace traktują o namiętnościach, emocjach i przeżyciach; porusza problemy ogólnoludzkie, wprowadzając treści metafizyczne i symboliczne.

O twórczości Marii Wollenberg-Kluza pisali i dedykowali jej swoje utwory m. in.: Zbigniew Jerzyna, Roman Śliwonik, Zygmunt Trziszka, Piotr Kuncewicz, Krzysztof Gąsiorowski, Wojciech Siemion, Józef Szajna, Eugeniusz Kabatc.

www.wollenberg.art.pl