Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Andrzej Maksymilian Fredro

Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta

 

Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju.

Zawierają dodatkowo królewskie kobierce symbolicznie odtworzone

Tłumaczenie: Jagoda Chmielewska, Bartłomiej Bednarek

Opracowanie i wstęp: Marek Tracz-Tryniecki                                

Gdańsk 1990 – Warszawa 2015

 

Zapraszamy na spotkanie z udziałem prof. Zbigniewa Raua, dr hab Doroty Pietrzyk-Reeves, dr Marka Tracza Trynieckiego, Krzysztofa Dudka

Fragmenty książki przeczyta Krzysztof Wakuliński 

Prowadzenie: Piotr Gociek

21 maja 2015 r. (czwartek), g. 18.00

Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

 

Tytuł przetłumaczony na język polski pierwszy raz od momentu wydania, otwiera serię staropolskiej myśli politycznej opracowywanej przez współpracowników Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a i wydawanej przez Narodowe Centrum Kultury. Niniejszy tom zajmuje szczególne miejsce w dziejach rodzimej refleksji nad zjawiskami państwa, władzy
i prawa. Stanowi w swej strukturze zbiór kilkunastu prac, głównie o tematyce politycznej i wojskowej, jednego z najwybitniejszych piszących w XVII wieku polskich mężów stanu – Andrzeja Maksymiliana Fredry. Książka powstała w okresie przełomowym w dziejach Rzeczypospolitej, pod koniec potopu szwedzkiego a w przededniu głębokiego kryzysu wewnętrznego, związanego z dworskimi planami wprowadzenia elekcji vivente rege. W znacznym stopniu w kontekście tych wydarzeń Fredro prezentuje swe koncepcje polityczne, stanowiące obronę osadzonej w republikańskiej tradycji wizji wolności, wspólnoty politycznej, relacji między władzą a obywatelami przed groźbą rozprzestrzeniającego się w ówczesnej Europie absolutyzmu. Scriptorum, choć znane jest dziś głównie dzięki zawartemu w nich teoretycznemu uzasadnieniu liberum veto, stanowi jednak nade wszystko znakomity wykład zdroworozsądkowego sposobu sprawowania władzy w realiach mieszanej republiki, jaką była I Rzeczypospolita. Co równie warte uwagi, autor z pasją porusza tematykę wojskową, poświęcając szczególnie wiele miejsca przewagom husarii. Książka ukazuje również rozległą erudycję Fredry, nawiązującego szeroko zarówno do antycznych, jak i współczesnych mu autorów. Zawarte w ostatniej części kobierce królewskie – 20 reprodukcji symbolicznych rycin – stanowią same w sobie wybitne dzieło emblematyki barokowej.

 

Andrzej Maksymilian Fredro z Pleszowic herbu Bończa, ps. „Błażej Lipowski” (ur. ok. 1620
w ziemi przemyskiej, zm. 25 kwietnia 1679 w Przemyślu) – dworzanin królewski, kasztelan lwowski
od 1654, starosta krośnieński, wojewoda podolski od 1676, senator, poseł i marszałek sejmu z 1652 roku. Polityk i filozof, fundator klasztoru i kościoła w Kalwarii Pacławskiej, projektodaw