Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Na Majdanie – sztuka wobec rewolucji ukraińskiej.
Wykład i wideokonferencja z artystami z kolektywu R.E.P.

Zapraszamy dziś o 17.

 

Jubileusz 30-lecia „Czasu Kultury”

Z okazji przypadającego na rok 2015 jubileuszu 30-lecia istnienia czasopisma „Czas Kultury”
w Warszawie od 30 kwietnia do 10 maja 2015 roku odbędzie się szereg wydarzeń przygotowanych przez redakcję poznańskiego pisma.

„Czas Kultury” (www.czaskultury.pl) to czasopismo o tematyce społeczno-kulturalnej, poświęcające najwięcej uwagi przemianom kultury w zglobalizowanym świecie oraz nowym zjawiskom w sztuce, literaturze i życiu społecznym. Każde wydanie oferuje zestaw tekstów poświęconych zjawiskom z zakresu różnorodnych dziedzin kultury i problematyki społecznej, które definiują charakter współczesności. Na łamach pisma w działach poezji i prozy prezentowana jest twórczość literacka ze świata, a także utwory wybitnych polskich pisarek i pisarzy. Miejsce dla siebie na łamach czasopisma znajdują również młodzi, debiutujący twórcy, pisarze i badacze literatury, filozofii, socjologii, historycy sztuki i nauk przyrodniczych. „Czas Kultury” stanowi platformę dla istotnych i kontrowersyjnych,
ale i wartościowych merytorycznie tematów. Czasopismo jest dziś najstarszym pismem społeczno-kulturalnym w Wielkopolsce, nieprzerwanie wydawanym od 1985 roku, i już jedynym ukazującym się pismem poświęconym kulturze, którego rodowód sięga tradycji drugiego obiegu wydawniczego
w Polsce. Niezależnie od papierowego „Czasu Kultury”, od 2010 roku wydawane jest czasopismo internetowe e.CzasKultury.pl (www.e.czaskultury.pl), a na jego stronach codziennie publikowane są artykuły na temat lokalnych, krajowych, a także światowych wydarzeń kulturalnych. Wyjątkowość serwisu polega na prezentacji dzieł i twórczości artystów nieobecnych w głównym nurcie zainteresowań mediów.


„Czas Kultury” w Kordegardzie

W ramach warszawskich obchodów jubileuszu „Czas Kultury” w galerii Kordegarda odbędzie się wystawa „Muzeum Czasu Kultury”. W przestrzeni galerii udostępniona zostanie Czytelnia, w której odwiedzający będą mogli się zapoznać z publikacjami Stowarzyszenia Czasu Kultury zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

„Muzeum Czasu Kultury” przez dziesięć dni będzie prowadziło ożywioną działalność. Do każdej akcji zostaną zaproszeni w charakterze współprowadzących goście z Warszawy i redaktorzy „Czasu Kultury”. W ten sposób „Muzeum Czasu Kultury” stanie się na ten okres efemeryczną instytucją kultury w centrum stolicy.

 

Muzeum Czasu Kultury

Projekt będzie miał charakter instalacji multimedialnej i będzie nawiązywał do idei totalnych instalacji archiwów, które, z jednej strony, noszą cechy wizualne, a z drugiej – są interaktywnymi platformami spotkania z widzem i czytelnikiem. Zwiedzający będą mogli oglądać pamiątki związane
z trzydziestoletnią historią pisma, a projekcje wideo o autonomicznym charakterze przeniosą do Kordegardy atmosferę redakcji pisma i zapoznają widzów z pracującymi w nim ludźmi.

Podczas wernisażu zaprezentowana zostanie książka
„30/30. Literatura najnowsza wg «Czasu Kultury» (1985–2015)” pod redakcją Jerzego Borowczyka i Michała Larka, przygotowana specjalnie z okazji jubileuszu. Książka to zbiór krytycznoliterackich tekstów, układający się w wielopoziomową, pomysłową, a niekiedy ryzykowną opowieść o literaturze polskiej. Opowieść ta zaistniała na łamach czasopisma, które od trzech dekad wyraziście zaznacza swoją obecność w badaniach nad literaturą. Czytelnik znajdzie
tu między innymi rozważania o kulturowych zjawiskach, twórczości uznanych autorów (m.in. Jacek Dukaj, Zbigniew Kruszyński, Marcin Świetlicki), popkulturowych fenomenach (kryminał, literatura science fiction) i literackich debiutantach. Wieńczące książkę rozmowy z redaktorami naczelnymi „Czasu Kultury” przedstawiają żywą, sugestywną historię czasopisma i Poznania na tle kilku dziesięcioleci literatury polskiej.

 

Czytelnia „Czasu Kultury”

Podczas gościny „Muzeum Czasu Kultury” w Kordegardzie udostępnione zostaną wszystkie roczniki „Czasu Kultury”. Poczytać będzie można tradycyjnie – na papierze, cyfrowo – na monitorze i wygodnie – w fotelu.

 

Złe miasta

Spotkanie z Waldemarem Kuligowskim, autorem książki „Złe Miasta. 23 sample z rzeczywistości”, które poprowadzi Mirosław Pęczak.

„Złe miasta” to zbiór tekstów antropologa, podróżnika i redaktora „Czasu Kultury”, poświęcony przygodom kultury w globalnym świecie. Wraz z autorem odbywamy podróż do Koniakowa, gdzie polskie koronczarki produkowały słynne stringi, by przez osiedla Czefurów w Lublanie trafić do Palestyny i przyjrzeć się korzeniom arabskiego hip-hopu. Jest to również antropologiczna podróż po obszarach tradycji – Waldemar Kuligowski bierze na warsztat nie tylko polską kulturę ludową, ale także romskie małżeństwa nieletnich czy jugosłowiański patriarchalizm.

Ze „Wstępu”: „Pierwotnie sampling był strategią stworzoną przez awangardowych muzyków, polegającą na wykorzystaniu fragmentu istniejącego już utworu jako elementu nowego. Postępowali tak i Pierre Schaeffer, i The Beatles, i Frank Zappa, a później – w masowej już nieomal skali – didżeje oraz hip-hopowcy. Myślę, że każda nauka jest w istocie intelektualnym samplingiem, kreującym nowe tekstowe partytury z fraz i nut wypracowanych wcześniej przez innych. Nie inaczej dzieje się w przypadku przyjętej przeze mnie w niniejszej książce postawy antropologicznej. Ona zawsze bazuje na fragmencie, karmi się detalem; usprawiedliwia podglądanie i podsłuchiwanie innych; promuje wielozmysłowe czucie świata; nagradza nie tyle technokratycznych inżynierów, co raczej bricoleurów, czyli majsterkowiczów budujących swoje światy ze skrawków, refleksów i cieni”.

 

Rewolucyjny street art egipski. Wykład i wideokonferencja z artystami

Spotkanie otworzy wykład dr Magdaleny Radomskiej (Instytut Historii Sztuki UAM) pt. „Dyktatura przyparta do muru – rewolucyjny street art egipski”, poświęcony street artowi egipskiemu, którego erupcja związana była z rewolucją w Egipcie z 2011 roku. Wykład będzie systematycznym omówieniem wizualizacji wydarzeń politycznych (od obalenia Husniego Mubaraka, przez rządy armii, aż do skutków zamachu stanu i odsunięcia od władzy Muhammada Mursiego) i ich dynamiki w egipskiej sztuce ulicy. Przywołane zostaną prace takich artystów, jak: Bahia Shehab, Keizer, Ganzeer, Aya Tarek, Winged Elephant, El Teneen, Sad Panda, w kontekście tradycji wizualnej Rewolucji Chomeiniego, ruchów Occupy, feminizmu egipskiego oraz ikonicznych dla rewolucji z 2011 roku motywów takich jak budynek Maspero.

Po wykładzie zapraszamy na film poświęcony sztuce egipskiej ulicy oraz konferencję skype'owa
z artystami.

 

Na Majdanie – sztuka wobec rewolucji ukraińskiej.
Wykład i wideokonferencja z artystami z kolektywu R.E.P.

W swoim wykładzie dr Magdalena Radomska (Instytut Historii Sztuki UAM) poruszy kwestię zaangażowania artystów ukraińskich w wydarzenia polityczne na Ukrainie od listopada 2013 roku. Wykład poświęcony będzie twórczości grupy R.E.P. – powstałego w efekcie Pomarańczowej Rewolucji kolektywu artystów o zapleczu marksistowskim – oraz takich artystów, jak: Oleksandr Melnyk, Vlada Ralko, Boris Mikhailov i Grupa Szybkiej Reakcji.

Po wykładzie pokazane zostaną filmy dokumentujące zaangażowanie artystów w rewolucję oraz odbędzie się skype'owe spotkanie z członkami grupy R.E.P.

 

Kalendarium wydarzeń

„Muzeum Czasu Kultury”

Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
wernisaż: 30.04.2015, g. 18
wystawa potrwa do 10.05.2015
g. 11–19, od wtorku do niedzieli
wstęp wolny

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

30.04. – 10.05.2015, (od wtorku do niedzieli, g. 11–19) – Czytelnia „Czasu Kultury”

5.05.2015 (wt.), g. 17 – Złe miasta – spotkanie z Waldemarem Kuligowskim

7.05.2015 (czw.), g. 17 – Rewolucyjny street art egipski. Wykład i wideokonferencja z artystami

8.05.2015 (pt.), g. 17 – Na Majdanie – sztuka wobec rewolucji ukraińskiej. Wykład i wideokonferencja z artystami kolektywu R.E.P.

 

Organizatorzy

Narodowe Centrum Kultury / Kordegarda / Czas Kultury

 

Zrealizowano ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytutu Książki

Wszystkie wydarzenia odbywają się honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Więcej informacji na stronach:

www.30lat.czaskultury.pl / www.e.czaskultury.pl / www.czaskultury.pl

www.kordegarda.org

Facebook

https://www.facebook.com/events/877557525636862/

Spot jubileuszowy:

https://www.youtube.com/watch?v=YoasSZs9wJA&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/video.php?v=815321271854670&theater

Wersja 30s

https://www.youtube.com/watch?v=by_LF6bj4sg&feature=youtu.be