Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

Na Majdanie – sztuka wobec rewolucji ukraińskiej.
Wykład i wideokonferencja z artystami z kolektywu R.E.P.

Zapraszamy dziś o 17.

 

Jubileusz 30-lecia „Czasu Kultury”

Z okazji przypadającego na rok 2015 jubileuszu 30-lecia istnienia czasopisma „Czas Kultury”
w Warszawie od 30 kwietnia do 10 maja 2015 roku odbędzie się szereg wydarzeń przygotowanych przez redakcję poznańskiego pisma.

„Czas Kultury” (www.czaskultury.pl) to czasopismo o tematyce społeczno-kulturalnej, poświęcające najwięcej uwagi przemianom kultury w zglobalizowanym świecie oraz nowym zjawiskom w sztuce, literaturze i życiu społecznym. Każde wydanie oferuje zestaw tekstów poświęconych zjawiskom z zakresu różnorodnych dziedzin kultury i problematyki społecznej, które definiują charakter współczesności. Na łamach pisma w działach poezji i prozy prezentowana jest twórczość literacka ze świata, a także utwory wybitnych polskich pisarek i pisarzy. Miejsce dla siebie na łamach czasopisma znajdują również młodzi, debiutujący twórcy, pisarze i badacze literatury, filozofii, socjologii, historycy sztuki i nauk przyrodniczych. „Czas Kultury” stanowi platformę dla istotnych i kontrowersyjnych,
ale i wartościowych merytorycznie tematów. Czasopismo jest dziś najstarszym pismem społeczno-kulturalnym w Wielkopolsce, nieprzerwanie wydawanym od 1985 roku, i już jedynym ukazującym się pismem poświęconym kulturze, którego rodowód sięga tradycji drugiego obiegu wydawniczego
w Polsce. Niezależnie od papierowego „Czasu Kultury”, od 2010 roku wydawane jest czasopismo internetowe e.CzasKultury.pl (www.e.czaskultury.pl), a na jego stronach codziennie publikowane są artykuły na temat lokalnych, krajowych, a także światowych wydarzeń kulturalnych. Wyjątkowość serwisu polega na prezentacji dzieł i twórczości artystów nieobecnych w głównym nurcie zainteresowań mediów.


„Czas Kultury” w Kordegardzie

W ramach warszawskich obchodów jubileuszu „Czas Kultury” w galerii Kordegarda odbędzie się wystawa „Muzeum Czasu Kultury”. W przestrzeni galerii udostępniona zostanie Czytelnia, w której odwiedzający będą mogli się zapoznać z publikacjami Stowarzyszenia Czasu Kultury zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

„Muzeum Czasu Kultury” przez dziesięć dni będzie prowadziło ożywioną działalność. Do każdej akcji zostaną zaproszeni w charakterze współprowadzących goście z Warszawy i redaktorzy „Czasu Kultury”. W ten sposób „Muzeum Czasu Kultury” stanie się na ten okres efemeryczną instytucją kultury w centrum stolicy.

 

Muzeum Czasu Kultury

Projekt będzie miał charakter instalacji multimedialnej i będzie nawiązywał do idei totalnych instalacji archiwów, które, z jednej strony, noszą cechy wizualne, a z drugiej – są interaktywnymi platformami spotkania z widzem i czytelnikiem. Zwiedzający będą mogli oglądać pamiątki związane
z trzydziestoletnią historią pisma, a projekcje wideo o autonomicznym charakterze przeniosą do Kordegardy atmosferę redakcji pisma i zapoznają widzów z pracującymi w nim ludźmi.

Podczas wernisażu zaprezentowana zostanie książka
„30/30. Literatura najnowsza wg «Czasu Kultury» (1985–2015)” pod redakcją Jerzego Borowczyka i Michała Larka, przygotowana specjalnie z okazji jubileuszu. Książka to zbiór krytycznoliterackich tekstów, układający się w wielopoziomową, pomysłową, a niekiedy ryzykowną opowieść o literaturze polskiej. Opowieść ta zaistniała na łamach czasopisma, które od trzech dekad wyraziście zaznacza swoją obecność w badaniach nad literaturą. Czytelnik znajdzie
tu między innymi rozważania o kulturowych zjawiskach, twórczości uznanych autorów (m.in. Jacek Dukaj, Zbigniew Kruszyński, Marcin Świetlicki), popkulturowych fenomenach (kryminał, literatura science fiction) i literackich debiutantach. Wieńczące książkę rozmowy z redaktorami naczelnymi „Czasu Kultury” przedstawiają żywą, sugestywną historię czasopisma i Poznania na tle kilku dziesięcioleci literatury polskiej.

 

Czytelnia „Czasu Kultury”

Podczas gościny „Muzeum Czasu Kultury” w Kordegardzie udostępnione zostaną wszystkie roczniki „Czasu Kultury”. Poczytać będzie można tradycyjnie – na papierze, cyfrowo – na monitorze i wygodnie – w fotelu.

 

Złe miasta

Spotkanie z Waldemarem Kuligowskim, autorem książki „Złe Miasta. 23 sample z rzeczywistości”, które poprowadzi Mirosław Pęczak.

„Złe miasta” to zbiór tekstów antropologa, podróżnika i redaktora „Czasu Kultury”, poświęcony przygodom kultury w globalnym świecie. Wraz z autorem odbywamy podróż do Koniakowa, gdzie polskie koronczarki produkowały słynne stringi, by przez osiedla Czefurów w Lublanie trafić do Palestyny i przyjrzeć się korzeniom arabskiego hip-hopu. Jest to również antropologiczna podróż po obszarach tradycji – Waldemar Kuligowski bierze na warsztat nie tylko polską kulturę ludową, ale także romskie małżeństwa nieletnich czy jugosłowiański patriarchalizm.

Ze „Wstępu”: „Pierwotnie sampling był strategią stworzoną przez awangardowych muzyków, polegającą na wykorzystaniu fragmentu istniejącego już utworu jako elementu nowego. Postępowali tak i Pierre Schaeffer, i The Beatles, i Frank Zappa, a później – w masowej już nieomal skali – didżeje oraz hip-hopowcy. Myślę, że każda nauka jest w istocie intelektualnym samplingiem, kreującym nowe tekstowe partytury z fraz i nut wypracowanych wcześniej przez innych. Nie inaczej dzieje się w przypadku przyjętej przeze mnie w niniejszej książce postawy antropologicznej. Ona zawsze bazuje na fragmencie, karmi się detalem; usprawiedliwia podglądanie i podsłuchiwanie innych; promuje wielozmysłowe czucie świata; nagradza nie tyle technokratycznych inżynierów, co raczej bricoleurów, czyli majsterkowiczów budujących swoje światy ze skrawków, refleksów i cieni”.

 

Rewolucyjny street art egipski. Wykład i wideokonferencja z artystami

Spotkanie otworzy wykład dr Magdaleny Radomskiej (Instytut Historii Sztuki UAM) pt. „Dyktatura przyparta do muru – rewolucyjny street art egipski”, poświęcony street artowi egipskiemu, którego erupcja związana była z rewolucją w Egipcie z 2011 roku. Wykład będzie systematycznym omówieniem wizualizacji wydarzeń politycznych (od obalenia Husniego Mubaraka, przez rządy armii, aż do skutków zamachu stanu i odsunięcia od władzy Muhammada Mursiego) i ich dynamiki w egipskiej sztuce ulicy. Przywołane zostaną prace takich artystów, jak: Bahia Shehab, Keizer, Ganzeer, Aya Tarek, Winged Elephant, El Teneen, Sad Panda, w kontekście tradycji wizualnej Rewolucji Chomeiniego, ruchów Occupy, feminizmu egipskiego oraz ikonicznych dla rewolucji z 2011 roku motywów takich jak budynek Maspero.

Po wykładzie zapraszamy na film poświęcony sztuce egipskiej ulicy oraz konferencję skype'owa
z artystami.

 

Na Majdanie – sztuka wobec rewolucji ukraińskiej.
Wykład i wideokonferencja z artystami z kolektywu R.E.P.

W swoim wykładzie dr Magdalena Radomska (Instytut Historii Sztuki UAM) poruszy kwestię zaangażowania artystów ukraińskich w wydarzenia polityczne na Ukrainie od listopada 2013 roku. Wykład poświęcony będzie twórczości grupy R.E.P. – powstałego w efekcie Pomarańczowej Rewolucji kolektywu artystów o zapleczu marksistowskim – oraz takich artystów, jak: Oleksandr Melnyk, Vlada Ralko, Boris Mikhailov i Grupa Szybkiej Reakcji.

Po wykładzie pokazane zostaną filmy dokumentujące zaangażowanie artystów w rewolucję oraz odbędzie się skype'owe spotkanie z członkami grupy R.E.P.

 

Kalendarium wydarzeń

„Muzeum Czasu Kultury”

Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
wernisaż: 30.04.2015, g. 18
wystawa potrwa do 10.05.2015
g. 11–19, od wtorku do niedzieli
wstęp wolny

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

30.04. – 10.05.2015, (od wtorku do niedzieli, g. 11–19) – Czytelnia „Czasu Kultury”

5.05.2015 (wt.), g. 17 – Złe miasta – spotkanie z Waldemarem Kuligowskim

7.05.2015 (czw.), g. 17 – Rewolucyjny street art egipski. Wykład i wideokonferencja z artystami

8.05.2015 (pt.), g. 17 – Na Majdanie – sztuka wobec rewolucji ukraińskiej. Wykład i wideokonferencja z artystami kolektywu R.E.P.

 

Organizatorzy

Narodowe Centrum Kultury / Kordegarda / Czas Kultury

 

Zrealizowano ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytutu Książki

Wszystkie wydarzenia odbywają się honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Więcej informacji na stronach:

www.30lat.czaskultury.pl / www.e.czaskultury.pl / www.czaskultury.pl

www.kordegarda.org

Facebook

https://www.facebook.com/events/877557525636862/

Spot jubileuszowy:

https://www.youtube.com/watch?v=YoasSZs9wJA&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/video.php?v=815321271854670&theater

Wersja 30s

https://www.youtube.com/watch?v=by_LF6bj4sg&feature=youtu.be