Narodowe Centrum Kultury
Serdecznie zapraszany na oficjalne zamknięcie wystawy ŚCIANA WOLNOŚCI. 19.03.2019, godz. 18:00 Wstęp wolny!

23.04 zapraszamy na spotkanie promocyjne książki!

 

Narodowe Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Instytu Literacki Kultura prezentują

korespondencję Jerzego Giedroycia i Zdzisława Najdera

w opracowaniu i z komentarzem Rafała Habielskiego.

23 kwietnia 2015 r. (czwartek), g. 18.00

 

Korespondencja Jerzego Giedroycia i Zdzisława Najdera z lat 1957-1985 jest świadectwem bezprecedensowym. Listy redaktora „Kultury” i dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, układają się w dyskurs o najważniejszych polskich sprawach: opozycji politycznej lat 70., „Solidarności”, polityce władz PRL, roli Kościoła katolickiego i znaczeniu emigracji. Analizy i opinie, w które obfitują są tym bardziej zajmujące, że stoją za nimi osobowości respondentów, nierezygnujących z własnegozdania, nawet za cenę konfliktu.


Ponad 200 listów redaktora "Kultury" i dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, układa się w dyskurs o najważniejszych polskich sprawach; opozycji politycznej lat 70., "Solidarności", polityce władz PRL, roli Kościoła katolickiego i znaczeniu emigracji. Analizy i opinie, w które listy obfitują są tym bardziej zajmujące, że stoją za nimi osobowości respondentów, nierezygnujących z własnego zdania, nawet za cenę konfliktu.

Wydawca: Narodowe Centrum Kultury, we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki Kultura, Warszawa 2015.

 

***

Jerzy Giedroyc (27 lipca 1906 - 14 września 2000), redaktor, wydawca i działacz polityczny. W latach 1931-1939 redagował czasopisma „Bunt Młodych”i „Polityka”, przy których uruchomił serię wydawniczą; był urzędnikiem Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu. We wrześniu 1939 opuścił Polskę, przez pewien czas pracował w ambasadzie polskiej w Bukareszcie, następnie zaciągnął się do wojska, służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich oraz w 2. Korpusie. Wyznając przekonania antykomunistyczne po zakończeniu wojny zdecydował się pozostać za granicą. W 1946 założył w Rzymie Instytut Literacki, który niebawem przeniósł do podparyskiego Maisons-Laffitte. Nakładem Instytutu, ośrodka niezależnej myśli, ukazywał się redagowany przezeń miesięcznik „Kultura” oraz książki autorów emigracyjnych i krajowych, polskich i obcych, narzędzia w walce o wolną i demokratyczną Polskę.

 

Zdzisław Najder (ur. 31 października 1930), historyk literatury, publicysta. Po studiach polonistycznych pracował w Instytucie Badań Literackich PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, wchodził w skład redakcji miesięcznika „Twórczość”. Zajmował się życiem i twórczością Józefa Conrada-Korzeniowskiego, wykładał historię literatury polskiej i obcej oraz filozofię na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W 1976 założył działające w konspiracji Polskie Porozumienie Niepodległościowe, którego opracowania ukazywały się w kraju, poza zasięgiem cenzury, oraz na emigracji, głównie nakładem Instytutu Literackiego. W 1982 został dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, za co został zaocznie skazany na karę śmierci i pozbawiony obywatelstwa polskiego. Do kraju powrócił w 1989; zajmował się polityką, był m.in. doradcą premiera Jana Olszewskiego.