Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

23.04 zapraszamy na spotkanie promocyjne książki!

 

Narodowe Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Instytu Literacki Kultura prezentują

korespondencję Jerzego Giedroycia i Zdzisława Najdera

w opracowaniu i z komentarzem Rafała Habielskiego.

23 kwietnia 2015 r. (czwartek), g. 18.00

 

Korespondencja Jerzego Giedroycia i Zdzisława Najdera z lat 1957-1985 jest świadectwem bezprecedensowym. Listy redaktora „Kultury” i dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, układają się w dyskurs o najważniejszych polskich sprawach: opozycji politycznej lat 70., „Solidarności”, polityce władz PRL, roli Kościoła katolickiego i znaczeniu emigracji. Analizy i opinie, w które obfitują są tym bardziej zajmujące, że stoją za nimi osobowości respondentów, nierezygnujących z własnegozdania, nawet za cenę konfliktu.


Ponad 200 listów redaktora "Kultury" i dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, układa się w dyskurs o najważniejszych polskich sprawach; opozycji politycznej lat 70., "Solidarności", polityce władz PRL, roli Kościoła katolickiego i znaczeniu emigracji. Analizy i opinie, w które listy obfitują są tym bardziej zajmujące, że stoją za nimi osobowości respondentów, nierezygnujących z własnego zdania, nawet za cenę konfliktu.

Wydawca: Narodowe Centrum Kultury, we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki Kultura, Warszawa 2015.

 

***

Jerzy Giedroyc (27 lipca 1906 - 14 września 2000), redaktor, wydawca i działacz polityczny. W latach 1931-1939 redagował czasopisma „Bunt Młodych”i „Polityka”, przy których uruchomił serię wydawniczą; był urzędnikiem Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu. We wrześniu 1939 opuścił Polskę, przez pewien czas pracował w ambasadzie polskiej w Bukareszcie, następnie zaciągnął się do wojska, służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich oraz w 2. Korpusie. Wyznając przekonania antykomunistyczne po zakończeniu wojny zdecydował się pozostać za granicą. W 1946 założył w Rzymie Instytut Literacki, który niebawem przeniósł do podparyskiego Maisons-Laffitte. Nakładem Instytutu, ośrodka niezależnej myśli, ukazywał się redagowany przezeń miesięcznik „Kultura” oraz książki autorów emigracyjnych i krajowych, polskich i obcych, narzędzia w walce o wolną i demokratyczną Polskę.

 

Zdzisław Najder (ur. 31 października 1930), historyk literatury, publicysta. Po studiach polonistycznych pracował w Instytucie Badań Literackich PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, wchodził w skład redakcji miesięcznika „Twórczość”. Zajmował się życiem i twórczością Józefa Conrada-Korzeniowskiego, wykładał historię literatury polskiej i obcej oraz filozofię na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W 1976 założył działające w konspiracji Polskie Porozumienie Niepodległościowe, którego opracowania ukazywały się w kraju, poza zasięgiem cenzury, oraz na emigracji, głównie nakładem Instytutu Literackiego. W 1982 został dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, za co został zaocznie skazany na karę śmierci i pozbawiony obywatelstwa polskiego. Do kraju powrócił w 1989; zajmował się polityką, był m.in. doradcą premiera Jana Olszewskiego.