Narodowe Centrum Kultury
Cykl spotkań w ramach wystawy "60 Warszawskich Jesieni. Impresje muzyczne" ze znakomitymi muzykami. Okazja do poznania zakulisowych historii festiwalu. Prowadzenie: Mieczysław Kominek / Związek Kompozytorów Polskich.

Prezentowana wystawa przybliża historię Trylogii i jej obecność w świadomości społecznej od momentu jej powstania po współczesność. Na ekspozycji prezentowane są inspirowane  kolejnymi częściami dzieła  faksymile obrazów, grafik i rysunków wybitnych artystów. 

Oryginały większości pochodzą z Muzeum Narodowego w Kielcach oraz z innych placówek. Wśród autorów wystawy wyróżnić należy: Stanisława Kaczora-Batowskiego, Piotra Stachiewicza, Jana Marcina Szancera, Mariana Adamczewskiego oraz Waldemara Świerzego.

Celem wystawy jest propagowanie wśród polskiego społeczeństwa twórczości Henryka Sienkiewicza oraz wskazania związków miedzy sztukami pięknymi, tak literaturą jak i sztukami plastycznymi.

Wernisaż odbędzie się 30 grudnia o godz.12.00 w Galerii Kordegarda w Warszawie, podczas którego oficjalnego otwarcia dokona Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie - dr n. przyr. Wojciech Giermaziak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Cezary Rzemek.

Zapraszamy od 30 grudnia 2014 do 7 stycznia 2015.