Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

Wystawa „Emanacje Kolberga” została przygotowana z okazji zakończenia Roku Oskara Kolberga oraz uczczenia 200 rocznicy urodzin słynnego etnografa. Wernisaż  odbędzie się 12 grudnia o godzinie 18.00 w Galerii Kordegarda.

Wystawa będzie czynna od 13 do 28 XII br.

„Emanacje Kolberga” – to krótki przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu KOLBERG PROMESA 2014, eksponowanych w formie multimedialnej oraz pokaz wybranych artefaktów. Celem programu KOLBERG PROMESA 2014 było „pobudzenie działań o charakterze badawczym, dokumentacyjnym, edukacyjnym, artystycznym, naukowym i wydawniczym, a także inspirowanie szeroko rozumianą kulturą ludową i tradycyjną”. Prezentowane na wystawie zadania stanowią jedynie hasło wywoławcze dla wszystkich, które zostały wyłonione w tym programie, będąc przede wszystkim odniesieniem do patrona nagrody – Oskara Kolberga. Podstawowym pytaniem – jest kwestia aktualności etnograficznej pracy badawczej sprzed ponad 100 lat i jej dzisiejsze tytułowe „emanacje”.

Okazuje się, że Oskar Kolberg i jego usystematyzowany zapis etnograficzny „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” pobudził do najróżniejszych aktywności i prac dokumentacyjno – badawczych, tych, które w ciągłej linii odnoszą się do kultury ludowej i tych, które wykraczają poza „etnograficzną klasykę” – zaświadczając, iż atrakcyjne połączenie tradycji i nowoczesności jest możliwe.

Dzieło i praca Oskara Kolberga uświadamia, że dzisiejsze emanacje dokonań sprzed lat, mogą przybrać obrót niespodziewany. A tym co łączy tutaj: dywan Małgorzaty Pepłowskiej, obrazy Stanisława Koguciuka, formy użytkowe (stołki, zydle, buty…) projektantów biorących udział w „Uwolnić projekt”, muzyczne wyprawy Anny Marii Jopek, Gaby Kulki i Tymona Tymańskiego (oraz innych) … jest żyjący w XIX wieku tytan pracy Oskar Kolberg kompozytor, folklorysta, ojciec etnografii polskiej, pasjonat…