Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Wystawa „Emanacje Kolberga” została przygotowana z okazji zakończenia Roku Oskara Kolberga oraz uczczenia 200 rocznicy urodzin słynnego etnografa. Wernisaż  odbędzie się 12 grudnia o godzinie 18.00 w Galerii Kordegarda.

Wystawa będzie czynna od 13 do 28 XII br.

„Emanacje Kolberga” – to krótki przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu KOLBERG PROMESA 2014, eksponowanych w formie multimedialnej oraz pokaz wybranych artefaktów. Celem programu KOLBERG PROMESA 2014 było „pobudzenie działań o charakterze badawczym, dokumentacyjnym, edukacyjnym, artystycznym, naukowym i wydawniczym, a także inspirowanie szeroko rozumianą kulturą ludową i tradycyjną”. Prezentowane na wystawie zadania stanowią jedynie hasło wywoławcze dla wszystkich, które zostały wyłonione w tym programie, będąc przede wszystkim odniesieniem do patrona nagrody – Oskara Kolberga. Podstawowym pytaniem – jest kwestia aktualności etnograficznej pracy badawczej sprzed ponad 100 lat i jej dzisiejsze tytułowe „emanacje”.

Okazuje się, że Oskar Kolberg i jego usystematyzowany zapis etnograficzny „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” pobudził do najróżniejszych aktywności i prac dokumentacyjno – badawczych, tych, które w ciągłej linii odnoszą się do kultury ludowej i tych, które wykraczają poza „etnograficzną klasykę” – zaświadczając, iż atrakcyjne połączenie tradycji i nowoczesności jest możliwe.

Dzieło i praca Oskara Kolberga uświadamia, że dzisiejsze emanacje dokonań sprzed lat, mogą przybrać obrót niespodziewany. A tym co łączy tutaj: dywan Małgorzaty Pepłowskiej, obrazy Stanisława Koguciuka, formy użytkowe (stołki, zydle, buty…) projektantów biorących udział w „Uwolnić projekt”, muzyczne wyprawy Anny Marii Jopek, Gaby Kulki i Tymona Tymańskiego (oraz innych) … jest żyjący w XIX wieku tytan pracy Oskar Kolberg kompozytor, folklorysta, ojciec etnografii polskiej, pasjonat…