Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

"ARTour Dudziarska 2014" jest to długofalowy, cykliczny i nowatorski projekt artystyczny skierowany do dzieci i młodzieży żyjących na osiedlu przy ulicy Dudziarskiej w Warszawie.

Uczestnicy szóstego  spotkania projektu ARTour Dudziarska 2014, które odbyło się 11. października, zobaczyli:

 

Wystawa: KOLEKCJA „ARCHITEKTURY-MURATOR" DLA MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

Miejsce:  MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

 

Wystawa: MARIA BARTUSZOVÁ. FORMY PRZEJŚCIOWE

Miejsce:  MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

 

Wystawa: Ustawienia prywatności  Sztuka po Internecie

Miejsce:  MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

 

 

* * *

 

Ulica Dudziarska to trzy bloki wybudowane między torami kolejowymi. W sąsiedztwie: spalarnia śmieci, zakład karny dla kobiet, bocznica kolejowa i opuszczone ogródki działkowe. Jest to dzielnica szczególnie zaniedbana zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym.
Osoby te pochodzą ze środowiska zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Brak możliwości konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jest źródłem wielu dysfunkcji poznawczo – emocjonalnych i postaw antyspołecznych. Dodatkowy problem stanowi brak aktywności społecznej i dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Poprzez działalność kulturalną, skierowaną do członków społeczności lokalnej i przez nich współtworzoną, można dokonać dzieła integracji i aktywizacji jego przedstawicieli.

W roku 2011 w ramach projektu „Cięcie”, który był organizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Robotnicy Sztuki przeprowadzili na osiedlu Dudziarska szereg warsztatów interdyscyplinarnych. Zorganizowali projekt pt. "ARTour", podczas którego zaprosili uczestników do zwiedzania aktualnych wystaw sztuki współczesnej w instytucjach kultury w Warszawie. Spotkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem młodych uczestników jak również pedagogów oraz osób prowadzących warszawskie galerie.


Projekt „ARTour Dudziarska 2014”  jest kontynuacją rozpoczętej pracy przy dofinansowaniu z  Narodowego Centrum Kultury. Projekt stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na życie w przestrzeni osiedla przy ulicy Dudziarskiej. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.


Zajęcia będą prowadzone w przestrzeniach warszawskich instytucji kultury. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści oraz osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie uczestnicy będą mogli poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadały kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Warszawie. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Dzieci i młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, że twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej rewitalizacji.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury

Organizator: Galeria Kordegarda - Galeria jest instytucją Narodowego Centrum Kultury 
Współorganizator: Kolonia Artystów
Prowadzenie: PGR ART
Partner: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
koordynacja: Marta Wrzosek