Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Zapraszamy na spotkanie "Czy świat ma (jeszcze) peryferie?" 

Dobrze ugruntowany w naukach społecznych podział współczesnego świata na „centrum” i „peryferie” jest dziś wysoce problematyczny i wymaga ponownego przemyślenia. Decydują o tym wielorakie procesy ekonomiczne, polityczne i kulturowe dokonujące się dziś w Afryce, Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej czy na Dalekim Wschodzie, a więc poza granicami tego, co zwykło się opisywać w kategoriach centralności.


Narzucająca się w tym kontekście perspektywa studiów postkolonialnych i post zależnościowych nie wystarcza, ponieważ procesów tych nie sposób satysfakcjonująco opisać odwołując się konsekwencji niegdysiejszych form zależności byłych kolonii od byłych metropolii.


Redaktorzy i autorzy numeru tematycznego „Kultury Współczesnej” pt. Autarkie kultur peryferyjnych stawiają pytania o to, czy serce współczesności wciąż bije na tzw. Zachodzie, czy Zachód nadal jest najważniejszym punktem odniesienia dla społeczeństw wynajdujących swoje lokalne „współczesności” i używających do tego celu własnych zasobów kulturowych.


Udział w spotkaniu wezmą redaktorzy tomu (Roman Chymkowski, Błażej Popławski) oraz zaproszeni goście.

Więcej informacji o numerze można znaleźć na stronie internetowej pisma:
http://kulturawspolczesna.pl/archiwum/2014/1