Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Narodowe Centrum Kultury, Burmistrz Wielunia oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej zapraszają do galerii Kordegarda na wystawy:  „Wieluń miastem pokoju i pojednania” oraz „Uroki Wielunia dawniej i dziś”. Wernisaż wystaw odbędzie się 19 sierpnia br. o godz. 18.00 przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie. 

Od 29 września 2009 r. w gmachu Parlamentu Europejskiego prezentowano wystawę  "Wieluń Miastem Pokoju i Pojednania". Jej otwarcia dokonał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej jest rozszerzoną wersją wystawy prezentowanej w polskim Parlamencie w 2007 r. Jest podzielona jest na 3 zagadnienia: "Wieluń - królewskie miasto", "Wieluń 1 września 1939 r. godz. 4.40" oraz "Wieluń miastem pokoju i pojednania". W pierwszej części wystawy sygnalizujemy najstarsze dzieje Wielunia. Podkreślamy jego znaczenie przedstawiając wizerunki XIV-wiecznej monety miejskiej, historycznej pieczęci z herbem miasta, panoramę Wielunia w murach obronnych oraz ciekawszą architekturę miasta.

W głównej swej treści wystawa obrazuje w sposób wybiórczy, wręcz symboliczny, zniszczenie miasta dokonane o świcie pierwszego dnia II wojny światowej. Poprzez zaprezentowanie reprodukcji dokumentów, sporządzonych przez niemieckich lotników potwierdzamy fakt, iż Wieluń był miastem całkowicie bezbronnym. Jesteśmy przekonani, że to właśnie w Wieluniu zginęły pierwsze dzieci, kobiety i starcy, że w naszym mieście rozpoczęła się pierwsza odsłona ludobójczej wojny. Nie sposób obojętnie przejść wobec zdjęć ukazujących ruiny pierwszego, całkowicie zniszczonego szpitala w czasie II wojny światowej. Zadumę wzbudzają ilustracje przedstawiające zbombardowane świątynie (kościół i synagogę) - zabytki architektury i kultury miasta. Wyjątkowe są także zdjęcia wykonane z samolotów Luftwaffe, z których jedno przedstawia żołnierzy niemieckich oraz samochody pancerne na ulicach miasta. Można na nich dostrzec dopalające się szczątki domów opuszczonych w pośpiechu przez tysiące wielunian, którym dane było przeżyć.

Po dziesiątkach lat od tamtych wydarzeń świadkowie bombardowania miasta, historycy oraz przedstawiciele władz samorządowych, nie zapominając o bolesnej historii, mówią o pełnym pojednaniu. Mają równocześnie moralne prawo do wołania o pokój. Te działania przedstawione są w trzeciej części wystawy. Szereg spotkań, konferencji, uroczystości rocznicowych z udziałem najwyższych dostojników państwowych, kościelnych, naukowców z różnych państw oraz młodzieży, potwierdza dostrzeganie prawdy historycznej oraz przywracanie Wieluniowi właściwego miejsca w historii II wojny światowej. Kontakty Wielunia z miastami niemieckimi, w tym z Dreznem, miastem okrutnie doświadczonym przez machinę wojenną, mają ciągle przypominać o ludzkich tragediach.

W Przesłaniu mieszkańców Wielunia do mieszkańców Drezna z 2005 r., zamieszczonym na wystawie, skierowano następujące słowa Jana Pawła II: "Ludzkość bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje bowiem odnalezienia dróg, które w rzeczywistości są niszczone przez egoizm i nienawiść, żądzę panowania i pragnienia odwetu". Niech te słowa stanowią wieczny drogowskaz dla tych, którzy pamiętając o przeszłości pragną żyć w pokoju.

 

Wystawy można oglądać do 28 sierpnia br., od wtorku do niedzieli w godz. 11.00-19.00

Galeria Kordegarda jest prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury.