Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

Serdecznie zapraszamy do galerii Kordegarda na wystawę „Leguny. Wystawa w setną rocznicę Czynu Legionowego”. Wystawę będzie można oglądać w dn. 30 lipca – 17 sierpnia 2014r.

Mijająca setna rocznica wymarszu 1 kompanii kadrowej z krakowskich Oleandrów do walki przeciw rosyjskiemu zaborcy stała się okazją do zaprezentowania warszawskiej publiczności wyboru rysunków wykonanych przez Leopolda Gottlieba oraz obrazu Jacka Malczewskiego "Pytia" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.Wystawa będzie otwarta w dniach 30 lipca - 17 sierpnia 2014 r.

Leopold Gottlieb (1879-1934) był jednym z najpłodniejszych artystów służących w legionach. W stopniu chorążego tytularnego otrzymał przydział do 1 pułku piechoty Legionów Polskich w październiku 1914 roku, następnie od grudnia 1914 roku przy sztabie I Brygady. W swych pracach dokumentował życie codzienne Legionów, miejsca walk oraz ludzi którzy je tworzyli. Prezentowany portret legionowy powstał w latach 1915- 1917.

Wybór prac ukazuje całe spektrum żołnierzy legionowych. Najwcześniejszym w tym zespole jest portret rotmistrza Władysława Beliny-Prażmowskiego powstały podczas krótkiego odpoczynku I Brygady Legionów Polskich w Rajbrocie w styczniu 1915 roku po zimowych walkach 1914 roku pod Limanową i Łowczówkiem. Podczas letnich walk I Brygady Legionów Polskich z powstałych wówczas portretów przedstawiono popiersie brygadiera Józefa Piłsudskiego z maja 1915 roku oraz portret dr. Felicjana Sławoj-Składkowskiego, lekarza w 7. pułku piechoty. W tym też okresie dowódca 5. pułku piechoty mjr. Leon Berbecki przydzielił służącemu w nim Gottliebowi osobne pomieszczenie przy swojej kwaterze, zamieniając je na polową pracownię artystyczną. Zaowocowało to kolejnymi portretami. W czasie walk kampanii wołyńskiej 1915-1916 Legionów Polskich, w okresie przerw operacyjnych w zimie i na wiosnę 1916 roku, Gottlieb wykonał wiele rysunków żołnierzy z pozostałych pułków i formacji Legionów Polskich. Z tego okresu wyeksponowane zostały m.in. portrety oficerów i żołnierzy 1. i 2. pułku ułanów i kompanii sztabowej.

Zaprezentowany obraz Jacka Malczewskiego z 1917 roku "Pytia" należy do cyklu jego alegorycznych prac powstałych w latach 1914-1918. W dziele tym widoczne jest oczekiwanie, co wyrocznia przepowie, jaki los czeka Polskę. Obraz powstał zapewne po kryzysie przysięgowym z lipca 1917 roku, kiedy legiony zostały rozbite. Pochylony u stóp Pytii nagi mężczyzna z narzuconym płaszczem wojskowym ma zaciśniętą w geście rozpaczy pięść.

Uzupełnieniem prac malarskich i rysunkowych jest pokaz godła żołnierskiego, odznak pamiątkowych Brygad Legionów Polskich i pułków wchodzących w ich skład.

W Muzeum Narodowym w Krakowie od 6 sierpnia 2014 do 30 września 2015 roku na wystawie Legiony Polskie 1914-1918. Wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i czynu legionowego zaprezentowany zostanie pełny zbiór pamiątek legionowych uzupełniony o wprowadzającą do wystawy historię I wojny światowej.