Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Komenda Główna Policji i Narodowe Centrum Kultury zapraszają w dniach 15-27 lipca 2014 r. na wystawę w galerii Kordegarda pt.: „Sztuka przeciwko wykluczeniu”.

Wystawa zaprezentuje młodzież zaangażowaną w twórczą profilaktykę rówieśniczą programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, metody (także w formie interaktywnej) i efekty działalności młodzieżowych grup PaT.

Tam gdzie problemu zagrożenia młodzieży zjawiskami patologii społecznej nie dostrzega rodzina, instytucje, szkoła i zawodowe środowiska osób dorosłych, tam często jedyną szansą dystansowania się od tych zjawisk są rówieśnicy.

PaT-owicze promują wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i środowisk studenckich modę na życie wolne od uzależnień, spotykają się na gminnych, powiatowych i regionalnych Przystankach PaT. Raz w roku podczas wakacji organizowany jest ogólnopolski Przystanek PaT skupiający przez tydzień kilka tysięcy młodych osób. Tę unikalną Akcję w skali Europy odwiedzali obserwatorzy z Belgii, Danii, Węgier, Iranu, Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Portugalii. 

Program PaT wpisany został do Banku Dobrych Praktyk Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków oraz Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN.

W 2014 roku społeczność PaT była inicjatorem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki ze Zrywem Wolnych Serc, w którym wzięło udział ponad 50 tysięcy osób w całym kraju. Program realizowany od 2006 roku skupia obecnie 80 grup młodzieżowych PaT na terenie całego kraju, które objęły swoim działaniem ponad 200 tysięcy osób. 

Alternatywą perspektywy społecznego wykluczenia jest sztuka, kierunkując swoje działania w stronę obszaru kultury. W efekcie powstają spektakle teatralne, filmy, spoty, audycje radiowe, wystawy, prowadzone są animacje i happeningi organizowane przez młodych dla młodych. Wielu z nich zawróciło z drogi sięgania po substancje psychoaktywne i wybrało własny rozwój poprzez sztukę. 

Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

Stronę internetową www.pat.policja.gov.pl odwiedza miesięcznie ponad 100 tysięcy osób.


Oficjalne otwarcie wystawy z udziałem Komendanta Głównego Policji odbędzie się 18 lipca.


Zapraszamy do galerii Kordegarda.
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Wt-nd w godz. 11.00-19.00