Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

Wystawę „10 lat Polski w Unii Europejskiej” można oglądać od 25 kwietnia do 13 maja 2014r.

Z okazji 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w warszawskiej Galerii Kordegarda, obejrzeć można oryginał Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz inne dokumenty akcesyjne. Organizatorami wystawy są Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowe Centrum Kultury.

Na wystawie zostaną pokazane następujące dokumenty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej: Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi z ich państwami członkowskimi z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 roku; Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, na mocy którego Polska stała się członkiem UE od 1 maja 2004 oraz Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Dokumentom towarzyszą prezentacje multimedialne, fotografie oraz dziecięce plakaty, które są ilustracją zmian zachodzących w  Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Przez wiele lat zabiegaliśmy, aby głos Polaków w Europie był słyszany. Chcieliśmy decydować o sprawach ważnych dla naszego kraju i jedności Europy. Poprzez prezentację najważniejszych momentów z naszej wspólnej, unijnej historii pragniemy pokażemy Państwu, jak ten cel został osiągnięty.

Wystawę można oglądać od 25 kwietnia do 13 maja 2014 r., od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00 -19.00.

Zapraszamy!