Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Wystawę „10 lat Polski w Unii Europejskiej” można oglądać od 25 kwietnia do 13 maja 2014r.

Z okazji 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w warszawskiej Galerii Kordegarda, obejrzeć można oryginał Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz inne dokumenty akcesyjne. Organizatorami wystawy są Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowe Centrum Kultury.

Na wystawie zostaną pokazane następujące dokumenty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej: Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi z ich państwami członkowskimi z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 roku; Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, na mocy którego Polska stała się członkiem UE od 1 maja 2004 oraz Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Dokumentom towarzyszą prezentacje multimedialne, fotografie oraz dziecięce plakaty, które są ilustracją zmian zachodzących w  Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Przez wiele lat zabiegaliśmy, aby głos Polaków w Europie był słyszany. Chcieliśmy decydować o sprawach ważnych dla naszego kraju i jedności Europy. Poprzez prezentację najważniejszych momentów z naszej wspólnej, unijnej historii pragniemy pokażemy Państwu, jak ten cel został osiągnięty.

Wystawę można oglądać od 25 kwietnia do 13 maja 2014 r., od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00 -19.00.

Zapraszamy!