Narodowe Centrum Kultury
„Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...” to wystawa stworzona na podstawie unikalnego zbioru fotografii zebranych przez Leszka Leo Kantora wśród emigrantów marcowych. 22 lutego, godz. 18.00 – wernisaż wystawy

Wystawa prac poprojektowych

6 -17 lutego 2014

Galeria Kordegarda NCK, Warszawa

Otwarcie: 5 lutego, 18:00

„Sztuka na zamku” to projekt sztuki zaangażowanej społecznie prowadzony w 2013 roku w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie przez artystów sztuk wizualnych:

 

Paweł Althamer

Paulina Pałka Antoniewicz

Dobrawa Borkała

Grupa Reaktor Laboratorium Kultury

Justyna Kabala

Eliza Proszczuk

Artur Żmijewski

 

W całorocznym cyklu warsztatów artystycznych brały udział kobiety odbywające karę pozbawienia wolności na oddziale zamkniętym więzienia, tzw. „zamku”. Każdy z artystów prowadził indywidualne zajęcia z grupą więźniarek. Sztuka przywdziała rolę służebną: stała się narzędziem resocjalizacji. W wyniku tego powstały prace łączące w sobie emocjonalne ekspresje osób być może pierwszy raz uczestniczących w świadomym akcie tworzenia z opieką i ujęciem ich w dojrzałe wypowiedzi artystyczne doświadczonych artystów.

 

Na wystawie prezentowane są prace artystów różnych dziedzin i nurtów, którzy tym razem w swoich działaniach realizują jeden z najbardziej uniwersalnych celów twórczości - wpływanie na życie ludzi. Ich specyfika polega na tym, że w swoich pracach przekraczają granicę między oddziaływaniem pośrednim a bezpośrednią pomocą, wspólną pracą. Starają się znieść granicę między tym, co robi „artysta” a tym, co robi „uczestnik projektu”. „Sztuka na zamku” prezentuje więc dzieła wspólne, o podwójnym statusie i podwójnym autorstwie – artystów, którzy stworzyli tę sytuację oraz osadzonych.

Ważnym aspektem tej współpracy okazała się anonimowość – do ostatniej chwili nie było pewne, czy na wystawie pojawią się twarze uczestniczek, z wyjątkiem odlewu jednej z nich włączonego w rzeźbę „Wolność”. Sygnalizuje to jeden z ważnych wątków tego projektu – wykluczenie.

Na tej wystawie faktycznym dziełem nie są jedynie obiekty obecne w galerii. Istotne było działanie, które artyści podejmowali razem z osadzonymi, wspólna praca i jej cel. Prezentowane przedmioty są jej znacznikami, przywołują historię i opowiadają o niej.

 

Oprócz prac, prezentujemy fotografie Małgorzaty Brus będące komentarzem do warsztatów w więzieniu, a także film Jacka Taszakowskiego „Sztuka na zamku – dokumentacja”.

 

 

Kuratorzy: Justyna Domosławska-Szulc, Elżbieta Wrona, Antoni Burzyński

 

Fundacja Dom Kultury

Galeria Kordegarda NCK

6-17 lutego 2014

www.fundacjadomkultury.pl

www.kordegarda.org

 

Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.