Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Wystawa prac poprojektowych

6 -17 lutego 2014

Galeria Kordegarda NCK, Warszawa

Otwarcie: 5 lutego, 18:00

„Sztuka na zamku” to projekt sztuki zaangażowanej społecznie prowadzony w 2013 roku w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie przez artystów sztuk wizualnych:

 

Paweł Althamer

Paulina Pałka Antoniewicz

Dobrawa Borkała

Grupa Reaktor Laboratorium Kultury

Justyna Kabala

Eliza Proszczuk

Artur Żmijewski

 

W całorocznym cyklu warsztatów artystycznych brały udział kobiety odbywające karę pozbawienia wolności na oddziale zamkniętym więzienia, tzw. „zamku”. Każdy z artystów prowadził indywidualne zajęcia z grupą więźniarek. Sztuka przywdziała rolę służebną: stała się narzędziem resocjalizacji. W wyniku tego powstały prace łączące w sobie emocjonalne ekspresje osób być może pierwszy raz uczestniczących w świadomym akcie tworzenia z opieką i ujęciem ich w dojrzałe wypowiedzi artystyczne doświadczonych artystów.

 

Na wystawie prezentowane są prace artystów różnych dziedzin i nurtów, którzy tym razem w swoich działaniach realizują jeden z najbardziej uniwersalnych celów twórczości - wpływanie na życie ludzi. Ich specyfika polega na tym, że w swoich pracach przekraczają granicę między oddziaływaniem pośrednim a bezpośrednią pomocą, wspólną pracą. Starają się znieść granicę między tym, co robi „artysta” a tym, co robi „uczestnik projektu”. „Sztuka na zamku” prezentuje więc dzieła wspólne, o podwójnym statusie i podwójnym autorstwie – artystów, którzy stworzyli tę sytuację oraz osadzonych.

Ważnym aspektem tej współpracy okazała się anonimowość – do ostatniej chwili nie było pewne, czy na wystawie pojawią się twarze uczestniczek, z wyjątkiem odlewu jednej z nich włączonego w rzeźbę „Wolność”. Sygnalizuje to jeden z ważnych wątków tego projektu – wykluczenie.

Na tej wystawie faktycznym dziełem nie są jedynie obiekty obecne w galerii. Istotne było działanie, które artyści podejmowali razem z osadzonymi, wspólna praca i jej cel. Prezentowane przedmioty są jej znacznikami, przywołują historię i opowiadają o niej.

 

Oprócz prac, prezentujemy fotografie Małgorzaty Brus będące komentarzem do warsztatów w więzieniu, a także film Jacka Taszakowskiego „Sztuka na zamku – dokumentacja”.

 

 

Kuratorzy: Justyna Domosławska-Szulc, Elżbieta Wrona, Antoni Burzyński

 

Fundacja Dom Kultury

Galeria Kordegarda NCK

6-17 lutego 2014

www.fundacjadomkultury.pl

www.kordegarda.org

 

Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.