Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

 W dniu 13.11.2013 r. w Galerii Kordegarda gościliśmy wystawę pod tytułem: „Henryk Sienkiewicz i wpływ jego twórczości na postawy patriotyczne młodzieży w czasie II wojny światowej”. Wystawa pod patronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Wystawa, której pomysłodawcą jest Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie, to próba przypominania o Henryku Sienkiewiczu – człowieku, pisarzu, społeczniku i patriocie, który poprzez swą twórczość krzepił serca kolejnych pokoleń Polaków w czasach niewoli, podczas pierwszej i drugiej wojny światowej a także po niej.

Zbliża się rok wielkich rocznic: 170 urodzin i 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, a także 130 rocznicy ukończenia Potopu i 120 Quo vadis, książek, które na trwałe wpisały się w kulturę polską.

Wystawa, która będzie prezentowana w wielu miejscach Polski, przypomina sylwetkę pisarza a także wpływ, jaki jego książki miały na społeczeństwo, na postawy patriotyczne Polaków. Kolejne pokolenia lgnęły do Sienkiewicza i jego bohaterów.

W czasach upadku ducha po powstaniu styczniowym, trudnych dróg
w przededniu i po odzyskaniu niepodległości, świat bohaterów Sienkiewicza, ich wartości, wyciskał głęboki ślad na duszy pokoleń, wzywał do czynu, piętnował zdradę, egoizm
i prywatę.

Wydawało się, że krzepiąca rola Trylogii skończyła się w 1918 roku, ale niestety już po dwudziestu latach stała się ona ponownie aktualna. Podczas II wojny światowej Potop znów krzepił ducha cierpiącego narodu, budził nadzieję lepszego jutra, zachęcał do ruchu oporu, do walki o wolną Polskę. Z powieści Sienkiewicza uczono prawdziwego patriotyzmu
i poświęcenia dla ojczyzny. Znamienne jest, że ponad trzysta osób przyjęło pseudonimy rodem z książek Noblisty, znajdując w nich siłę i nadzieję.