Narodowe Centrum Kultury
  VIII edycja międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty”

 24 sierpnia 2013 (sobota) o godz. 19, zapraszamy na finisaż wystawy „Mobilne Pomniki” – w ramach imprezy odbędą się projekcje filmów dokumentujących podróże mobilnych pomników.