Narodowe Centrum Kultury
Prace remontowe w naszym budynku ruszyły pełną parą. Działalność wznowimy latem. Do tego czasu galeria będzie nieczynna.

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

Autor zdjęć: Grzegorz Kwolek

 Wystawa „Sztuka polska wobec Holokaustu” prezentować będzie prace artystów, którzy w różny sposób mierzyli się z tematem bolesnej, nieprzyswojonej pamięci o Zagładzie.

Organizowana przez Żydowski Instytut Historyczny w związku z 70. Rocznicą wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, wpisze się w długą tradycję działań wystawienniczych, zapoczątkowaną przez Instytut już w 1948 roku. Ważną grupę prac eksponowanych w siedzibie ŻIH-u – stworzyli artyści, bezpośredni świadkowie wojny i Holokaustu, tacy jak Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Bronisław Linke, Marek Oberlaender, Władysław Strzemiński, Artur Nacht-Samborski, Józef Szajna, Izaak Celnikier czy Jonasz Stern. Część z nich temat wojennego koszmaru podjęła zaraz po 1945 roku, w twórczości innych powracał on po latach. Ich prace zestawione zostaną z artefaktami artystów młodszego pokolenia, podejmującego temat pamięci Zagłady w momencie, w którym umierają jego ostatni świadkowie. Wśród twórców znajdą się m.in. Józef Robakowski, Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, Wilhelm Sasnal, Artur Żmijewski, Rafał Jakubowicz, Urszula Grabowska, Maciej Toporowicz i Krystyna Piotrowska. Zaprezentowane zostaną również projekty i fotogramy najlepszych realizacji architektonicznych i pomników upamiętniających Holokaust.
Istotną częścią projektu będzie ekspozycja „Archeologia. Sztuka polska wobec Holokaustu” organizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w Galerii Kordegarda, w ramach której zaprezentowane zostaną prace związane z przestrzenią miasta i obozu koncentracyjnego, rozumianą jako nośnik pamięci. Projekty Jarosława Kozakiewicza, Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza oraz Juliana Pałki zestawione zostaną z odnalezionym niedawno, odkopanym na terenie getta warszawskiego stolikiem wraz ze szczątkami odnalezionych obok przedmiotów.
Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający wybór poezji polskiej dotyczącej Zagłady.

Sztuka polska wobec Holokaustu
Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
17.04 -30.11.2013

Archeologia. Sztuka polska wobec Holokaustu
Narodowe Centrum Kultury, Galeria Kordegarda
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
19.04-28.04.2013

Kontakt do organizatora:
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa