Narodowe Centrum Kultury
  VIII edycja międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty”

21 stycznia, w przeddzień 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Prezydent Bronisław Komorowski otworzy w galerii Kordegarda wystawę poświęconą Powstaniu. Ekspozycja czynna będzie do 17 lutego 2013 roku.

Zwiedzający wystawę będą mogli obejrzeć – po raz pierwszy prezentowany w Warszawie – obraz Jana Matejki „Zakuwana Polska” (Polonia, Rok 1863). To jedno z wcześniejszych dzieł Matejki, namalowane bezpośrednio po upadku Powstania, w 1864 roku. Przedstawia trzy kobiety, symbolizujące Polskę, Litwę i Ruś, z których ta pierwsza zakuwana jest w kajdany w sprofanowanym przez carskich żołnierzy kościele. Obraz pochodzi z kolekcji Fundacji Czartoryskich w Krakowie, w depozycie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wraz z nim na wystawie prezentowane są kopie rysunków Artura Grottgera z cyklów „Polonia”, „Lithuania” i „Wojna”.


W „Kordegardzie” oglądać też można zbiór pamiątek z okresu Powstania: pieczęcie oddziałów powstańczych oraz Rządu Narodowego, popularną po upadku powstania tzw. żałobną biżuterię powstańczą, pamiątkowe medale, a także portret księcia Władysława Czartoryskiego (1828-1894), powstańczego emisariusza przy rządach Francji, Anglii, Włoch, Szwecji i Turcji.
Szczególnie interesującą historię ma prezentowana na wystawie bandera, przeznaczona dla zakupionego w imieniu władz powstańczych okrętu „Princess”. Po zmianie nazwy na „Kiliński” lub „Kościuszko” miał on stanowić zalążek polskiej marynarki wojennej. Został jednak szybko skonfiskowany przez marynarkę hiszpańską na skutek interwencji ambasady rosyjskiej, a jego załogę internowano. Bandera – wraz z archiwum i pieczęciami rządu powstańczego – przechowała się do okresu powojennego w Hotelu Lambert, paryskiej siedzibie księcia Władysława Czartoryskiego.


Zgromadzonym pamiątkom towarzyszy specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna i folder, dzięki którym zwiedzający będą mogli zdobyć podstawową wiedzę na temat przebiegu i skutków Powstania Styczniowego.
Wystawa jest wyposażona w system autodeskrypcji.


Ekspozycja zorganizowana została z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przez Narodowe Centrum Kultury. Współorganizatorami wystawy są Fundacja XX. Czartoryskich i Muzeum Narodowe w Krakowie. Mecenasem wystawy jest PZU.

Informacje o obchodach 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego znaleźć można na stronie internetowej www.powstaniestyczniowe.nck.pl