Narodowe Centrum Kultury
  VIII edycja międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty”


Wystawa XVIII-wiecznych portretów darczyńców Domu Podrzutków ks. Baudouina
 

Idea utworzenia tej instytucji zrodziła się 300 lat temu. Od tego czasu, nieprzerwanie, była schronieniem i namiastką rodziny dla warszawskich dzieci. Dom Podrzutków ks. Baudouina założony w XVIII działał dzięki hojności zamożnych. W podziękowaniu za szczodrość uwieczniano ich twarze na płótnie. Po raz pierwszy portrety darczyńców zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności.

W najbliższą środę, 19 grudnia, o godz. 12.00, w galerii Kordegarda (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17) Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zainauguruje wystawę niezwykłego zbioru XVIII-wiecznych portretów darczyńców Domu Podrzutków ks. Baudouina.

Powstanie tego zbioru nierozerwalnie związane jest z realizacją dzieła ks. Baudouina, jakim było powołanie przed niemal 300 laty, charytatywnej instytucji na wzór domu podrzutka Ospedale degli Innocenti we Florencji. Na tle burzliwej historii stolicy, blisko trzy wieki nieprzerwanej działalności dzisiejszego Domu Małego Dziecka ks. Baudouina jest czymś zupełnie wyjątkowym. Pomimo kilkukrotnej zmiany siedziby, instytucja ta zachowała ciągłość istnienia i dziś działa jako jednostka miejska.

Ocalał także związany z jej historią zespół 27 portretów fundatorów i donatorów. Jest to zbiór szalenie cenny od strony artystycznej, związany z warsztatami M. Bacciarellego, J. Grassiego, A. Roslina. Kolekcja portretów osób zaangażowanych w dzieło księdza Baudouina jest jednorodnym, nierozproszonym zespołem, który jako całość świetnie prezentuje ducha i styl epoki. Sportretowani zostali jej wybitni przedstawiciele z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele. Obok niego można podziwiać portrety króla Augusta III, Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Klemensa Branickiego, księcia Augusta Czartoryskiego, Prymasa Michała Poniatowskiego, królewicza Ksawerego de Saxe, księżnej Barbary Sanguszkowej, księżnej Joanny z Sułkowskich Sapieżyny.

Zgromadzone obrazy posiadają także niezwykłą wartość jako zjawisko dokumentujące postawy społeczne w XVIII-wiecznej Warszawie. Ta cenna kolekcja była prezentowana w 1911 r. na wystawie zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, zaś w 1962 r. kilka portretów eksponowano na wystawie Sztuki Warszawskiej, z okazji obchodów stulecia Muzeum Narodowego w Warszawie. Zespół portretów wpisany jest do rejestru zabytków (pod nr 2165 B decyzją z dnia 8 marca 1978 r.).

Wystawa potrwa do 15 stycznia 2013 r.
To rezultat tegorocznych prac konserwatorskich, które w całości zostały sfinansowane z budżetu st. Warszawy.

Partnerami przedsięwzięcia są Muzeum Narodowe w Warszawie i Narodowe Centrum Kultury