Narodowe Centrum Kultury
„ Być Żydem i księdzem naraz” – na spotkanie z Dariuszem Rosiakiem, autorem książki „Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela” zaprasza Narodowe Centrum Kultury.  
RYTM - wystawa w pięćdziesiątą rocznicę odbudowy Teatru Wielkiego

Rytm to element programu jubileuszowego Pięćdziesiątej rocznicy odbudowy Teatru Wielkiego. Idea wystawy powstała w ramach think tanku OperaLab tworzonego przez Teatr Wielki - Operę Narodową.