Narodowe Centrum Kultury
  VIII edycja międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty”
 Dowód na istnienie świata

„Józef Panfil wpisuje się swą sztuką w tradycję europejskiego malarstwa pejzażowego, w którym dominuje postawa symbolistyczna, a natura traktowana jest jako zadana do odczytania tajemnica. Maluje niewielkie obrazy twierdząc, że „mały format to zwięzłość, ograniczenie się do tego co najistotniejsze.