Wystawa wybranych dzieł Jacka Sienickiego

Jacek Sienicki. Malarstwo. Prace wybrane. Czas trwania: 7.06-2.07.2017 r.